יום שישי, 20 במרץ 2015

הודעה על הפסקת פעילות הבלוג 2015 והפנייה לאתר

החל משנת 2015 יתפרסם כל המידע הרלוונטי באתר הסדנאות בלבד.
הפנייה לבלוג קיימת באתר והוא יתפקד למעשה כארכיון למידע על תערוכות העבר הכלולות בו.
לפנייה לאתר:

http://artistsstudiostlv.org.il